Mang thai

Thai nhi


Tên mà "con người" trong tương lai lấy từ tháng thứ ba của thai kỳ cho đến khi sinh.