Mang thai

Haptonomy


Chuẩn bị sinh dựa trên mối liên hệ tình cảm giữa cha mẹ và thai nhi. Giao tiếp này với em bé tương lai được thiết lập bằng cách áp tay lên bụng của người mẹ.

Thông tin thêm về haptonomy