Mang thai

Đau khổ của thai nhi


Mô tả sự thiếu oxy của thai nhi trong khi mang thai hoặc sinh nở. Suy thai có thể dẫn đến khởi phát chuyển dạ khi mang thai hoặc sinh mổ.