Mang thai

Làm việc

Làm việc


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Đồng nghĩa với việc sinh con, công việc bắt đầu bằng các cơn co thắt, kèm theo việc mất nút nhầy và nước, và kết thúc bằng việc sinh nở.

Tất cả các giai đoạn sinh nở