Mang thai

Đường cao (sinh con)


Được cho là sinh mổ (xem phần sinh mổ), trái ngược với sinh thường (tự nhiên).

Video: Biến chứng tiểu đường thai kỳ ảnh hưởng đến con và mẹ như thế nào? (Tháng MườI 2020).