Bệnh

Paracetamol


Thuốc tham khảo, được sử dụng như điều trị đầu tay cho đau và sốt.
Chính quyền là uống (bột được hoàn nguyên) với liều khuyến cáo, 60 mg / kg / ngày được chia thành 4 liều, hoặc khoảng 15 mg / kg mỗi sáu giờ.

Video: Sử dụng thuốc hạ sốt Paracetamol thế nào cho đúng? (Tháng MườI 2020).