Sơ cứu

Gây tê

Gây tê


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Tác nhân gây tê có thể được quản lý theo hai cách: bằng cách hít vào, với sự trợ giúp của mặt nạ, hoặc bằng cách đâm vào cánh tay (da cũng ngủ trước khi dùng kem gây tê).
Một tuần trước khi có sự can thiệp của con bạn, hãy gặp bác sĩ gây mê. Đây là thời gian để hỏi tất cả các câu hỏi đang khai thác bạn. Truyền tất cả những thông điệp này đến tương lai được vận hành bằng những thuật ngữ đơn giản hơn và trả lời tất cả các câu hỏi của anh ấy.

Tìm hiểu thêm về các chế độ gây mê khác nhau