Sơ cứu

Cơ quan nước ngoài (ăn vào)

Cơ quan nước ngoài (ăn vào)


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Một đồng xu, một quả bóng có thể vô tình được đưa vào cơ thể của con bạn. Thông thường, nó sẽ được sơ tán an toàn trong phân từ một đến bốn ngày sau đó.
Nếu đối tượng bị mắc kẹt trong khí quản, hãy thử các thao tác không bị kẹt (xem thao tác Heimlich) hoặc gọi UMA ngay lập tức (15).