Sơ cứu

Scratch


Không giống như một vết cắt, da không mở. Cô ấy chỉ chà xát một bề mặt hoặc một vật thể, làm hơi rỉ các mạch máu.
Xà phòng, rửa sạch và bôi thuốc sát trùng. Đặt một miếng băng làm giảm đau.

Video: Scratch Tutorial: How to Make a Flappy Bird Game in Scratch Part 1 (Tháng MườI 2020).