Sơ cứu

Mất ý thức

Mất ý thức


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Mở rộng con của bạn bằng cách nâng cao chân của mình. Do đó, bạn ủng hộ việc tưới tiêu não của mình.
Đưa cho anh ta một vài cú chạm nhẹ nhàng để khiến anh ta lấy lại tinh thần. Nếu sau vài phút bạn không nhận được câu trả lời, hãy gọi trợ giúp bằng cách quay số 15.