Sơ cứu

Vết thương

Vết thương


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Bước đầu tiên là xà phòng và rửa kỹ.
Nếu vết thương bẩn, để tránh sự nhân lên của vi khuẩn, hãy sử dụng thuốc sát trùng. Cuối cùng, đặt một miếng băng.


Video: Vết thương trong em - Mi Jun (Tháng MườI MộT 2022).