Sơ cứu

Khâu

Khâu


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Điểm rất chặt chẽ với một sợi chỉ mất độ dày của da.
Sự can thiệp diễn ra dưới MEOPA (hỗn hợp oxy và oxit nitơ) để giảm đau.
Kết quả được đảm bảo: một đường khâu thẳng, tốt, không có điểm nhìn thấy, có khả năng chữa lành tốt. Các dây sẽ được gỡ bỏ sau một tuần, tùy thuộc vào sự kiểm tra sơ bộ của bác sĩ.