Mang thai

Viridiana

Viridiana


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Viridiana

Viridiana

  • Tên nữ.
  • Nguồn gốc của nó: từ tiếng Latin "viridianus", có nghĩa là cây xanh hoặc thần thiên nhiên.
  • Câu chuyện của anh ấy: Santa Viridiana là một nữ tu thế kỷ thứ mười ba được biết đến vì đã nhân rộng lương thực trong nạn đói.
  • Sinh nhật anh: Ngày 1 tháng 2
  • Dẫn xuất của nó: Viridian, Verdian, HQ, HQ.


Video: Луис Бунюэль "Виридиана" 1961. Luis Buñuel Viridiana 1961 (Có Thể 2022).