Đầu tiên

Tên Jian - Ý nghĩa và nguồn gốc


Nguồn gốc của tên:

Tiếng trung, ngắn

Ý nghĩa của tên:

Jian có nghĩa là "sức khỏe" trong tiếng Trung. Đó là một cái tên phổ biến ở Trung Quốc.

Người nổi tiếng:

Chưa có người nổi tiếng nào với cái tên này ... có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên?

Đạo hàm:

Không có dẫn xuất

Sinh nhật anh:

Không biết ngày nghỉ

Tìm tên

 • Một
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • tôi
 • J
 • K
 • các
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Tên hàng đầu

Tên hoàng gia

Tên cấm trên thế giới

Tên khác theo chủ đề>