Video

Đôi khi bạn có tranh luận không?


Điều gì xảy ra khi bạn không đồng ý với bạn bè hoặc anh trai của bạn? Chúng ta chiến đấu! Và đôi khi, chúng tôi chiến đấu ... nhưng điều đó bị cấm! Học sinh mẫu giáo trung học của chúng tôi nói với chúng tôi. Lời bài hát thiếu nhi: tất cả các video.

Thành tích: Stéphanie Letello
Montage: Thomas Delorme
Thành tích: Stéphanie Letello và Agnès Barboux