Đầu tiên

Tên Jean-Pierre - Ý nghĩa và nguồn gốc


Nguồn gốc của tên:

Người Hy Lạp, Do Thái

Ý nghĩa của tên:

Jean-Pierre là một tên hỗn hợp xuất phát từ tiếng Do Thái "Yôhanân" có nghĩa là "Thiên Chúa nhân từ" và từ "Petros" trong tiếng Hy Lạp dịch là "đá".

Người nổi tiếng:

Jean-Pierre Foucault, người dẫn chương trình, Jean-Pierre Marielle, diễn viên người Pháp Jean-Pierre Danel, nhà soạn nhạc, guitarist và nhà sản xuất thu âm người Pháp, Jean-Pierre Pernaut, người dẫn chương trình.

Saint Jean-Pierre là một nhà truyền giáo Công giáo của thế kỷ XIX. Giảng đạo Kitô giáo ở Quý Châu, ông đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ và chặt đầu năm 1862. Ông được phong thánh bởi John Paul II.

Nhân vật của anh ấy:

Jean-Pierre bị thu hút mạnh mẽ bởi những gì khác thường. Anh ấy hướng ngoại và thích cảm thấy có ích với người khác. Dịu dàng và tình cảm, anh thích đặt câu hỏi về triết học, siêu hình hay tôn giáo. Thường các phong trào tự học, xã hội và nhân đạo đặc biệt gần gũi với trái tim anh. Ông sẽ có thẩm quyền trong các lĩnh vực này.

Đạo hàm:

Peter, John, Juan, Pedro và Pierre.

Sinh nhật anh:

Ngày 18 tháng 2 là Ngày của Jean-Pierre để vinh danh Saint Jean-Pierre.

Tìm tên

 • Một
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • tôi
 • J
 • K
 • các
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Tên hàng đầu

Tên hoàng gia

Tên cấm trên thế giới

Tên khác theo chủ đề>