Mang thai

Tên chó hàng đầu: Adam


Tên chó hàng đầu: Adam

3. Adam

Lần thứ 13 vào năm ngoái và năm 2014, Adam đã có một bước nhảy lớn ... gồm 10 địa điểm. Từ thời Cựu Ước, Adam có nghĩa là "người đàn ông (được hình thành với) trái đất đỏ" và dĩ nhiên, là tên của người đàn ông đầu tiên sống trên Trái đất. Sinh nhật anh: Ngày 17 tháng 6.

Thông tin thêm về Adam