Mang thai

Sydney (Úc)


Sydney (Úc)

  • Bắt nguồn từ Denis, từ "dionysos" của Hy Lạp, con trai của Chúa. Được gọi là Bacchus bởi người Latins, Dionysus là vị thần rượu vang và cây nho của Hy Lạp.
  • Saint Denis là giám mục đầu tiên của Paris vào thế kỷ thứ 3 và là một trong những ông chủ đầu tiên của vương quốc Pháp. Cụ thể, tên của thành phố Sidney của Úc và tên Sydney là kết quả của một hình thức hợp đồng của Saint-Denis!
  • Sinh nhật anh: 9/10.