Video

Ăn mặc một mình


Ở đỉnh cao 3 năm, anh ấy đã thể hiện sự độc lập, thậm chí là mặc quần áo. Với sự giúp đỡ của Elodie, mẹ cô, đi tất hoặc mặc áo phông trở thành trò chơi trẻ con. Hãy nhìn vào nó!

Thành tích: Studio Kinokho
Montage: Studio Kinokho
Thành tích: Elisabeth Tzimakas, Sylvie Le Ven (phối hợp và tạo kiểu)