Em bé của bạn 0-1 tuổi

Những bước đầu tiên của anh ấy trong hình ảnh


Học đi bộ là bất cứ điều gì ngoài chơi của trẻ! Từ phản xạ đi bộ bẩm sinh đến những bước chân thực đầu tiên, con đường còn dài. Chiêm ngưỡng, trong hình ảnh, 12 bước trước khi đi bộ.

Bạn sẽ sớm được chuyển hướng, nếu nó không hoạt động, bấm vào đây.