Đố

Bạn biết gì về sự tập trung của anh ấy?


Con bạn đang vật lộn để giữ tỉnh táo và khả năng tập trung kém? Hãy yên tâm, có thể cải thiện nó. Thế nào? Kiểm tra kiến ​​thức của bạn.

Câu hỏi (1/5)

Sự tập trung bao gồm hai quá trình ở cấp độ của các mạch thần kinh

Đó là sự thật

câu trả lời

Sự tập trung là khả năng nhận được một nguồn thông tin mà không bị phân tán qua các kích thích khác do môi trường cung cấp ... Nó bao gồm hai quá trình ở cấp độ của các mạch thần kinh: những quá trình thu thập thông tin thị giác, thính giác và cảm giác và những thông tin đó trong đó đóng cửa tiếp nhận những gì gây bất lợi cho sự hiểu biết về các tiền lệ: một tiếng ồn, một sự hiện diện hoặc một vật thể rơi xuống.

tiếp theo