Đố

Bạn biết gì về sốt đỏ tươi?


Bệnh "nổi mụn" như thủy đậu, sốt đỏ tươi có một số đặc điểm. Nó là do cái gì? Làm thế nào để nhận ra nó? Để điều trị nó? Có thực sự truyền nhiễm? Làm bài kiểm tra của chúng tôi để được cập nhật về căn bệnh thời thơ ấu này.

Câu hỏi (1/10)

Sốt đỏ là do:

Một virus. Một loại vi khuẩn.

câu trả lời

Sốt đỏ là do vi khuẩn - streptococcus beta-tán huyết nhóm A - và không phải là virus.

tiếp theo