Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ gì về sự trở lại của tuần 4 ngày rưỡi?

Bạn nghĩ gì về sự trở lại của tuần 4 ngày rưỡi?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Câu hỏi 1. Vào đầu năm học 2013, hoặc vào đầu năm học 2014 đối với các thành phố yêu cầu, học sinh sẽ có 4 ngày rưỡi đi học mỗi tuần. Bạn nghĩ gì về sự thay đổi này?
Bạn có thích nửa ngày học thay vì sáng thứ tư hay thứ bảy không? Trả lời câu hỏi 2.

Bạn nghĩ gì về sự trở lại của tuần 4 ngày rưỡi?

CBA

bỏ phiếu

<Kết quả>