Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ gì về gia đình TGV?


Tàu TGV dành riêng cho gia đình! Đây là ý tưởng mới của SNCF đã khánh thành vào mùa hè này trên hai dòng thử nghiệm: Paris-Marseille và Paris-Montpellier. Công ty đường sắt cũng sẽ xem xét việc thiết lập không gian dành riêng cho Người cao niên. Bạn nghĩ gì về những sáng kiến ​​này?

Bạn có thích tách các nhóm hành khách khác nhau trong các chuyến tàu không?

Oui.Non.

bỏ phiếu

<Kết quả>