Thăm dò ý kiến

Giá trị nào bạn muốn cho con trước?


1. Sự can đảm, tự trọng, tham vọng ... Bạn muốn ưu tiên gì cho con mình?

Giá trị nào bạn muốn cho con trước?

Khoan dung. Rộng lượng. Can đảm. Tự trọng. Tham vọng.

bỏ phiếu

<Kết quả>