Em bé của bạn 0-1 tuổi

Áo len trung quốc


Trên một nền tảng của thạch thảo, một bông hoa lớn cách điệu giữ mặt trước của sân khấu trên chiếc áo len cổ điển này được trình bày trong số tháng một-tháng hai năm 2014.

Kích thước: 3 tháng (6 tháng / 12 tháng / 18 tháng)

Vật tư

Đối tác chất lượng 3.5 từ Phildar (50% polyamide, 25% len và 25% acrylic): 2 (3/3/3) bóng màu Bruyère; 1 (1/1/1) màu pelota Grenadine Chất lượng Lambswool of Phildar (51% lambswool và 49% acrylic): 1 (1/1/1) màu squash Squirrel Kim n ° 3,52 nút2 áp lực

ĐIỂM NHÂN VIÊN

Sườn 4/2: 4 m. kết thúc., 2 m. env.Jersey kết thúc. : * 1 hàng liên tiếp, 1 hàng ngược * lặp lại 2 hàng Jacquard (xem sơ đồ và chú thích)

MẪU

Chúng rất cần thiết để thực hiện đan móc với kích thước tốt.10 cm của áo, aig. Số 3,5 = 26 m. và 34 rss10 cm của jacquard, aig. Số 3,5 = 26 m. và 34 rss

Tải về ông chủ

1 2 3