Đầu tiên

Tên Will - Ý nghĩa và nguồn gốc


Nguồn gốc của tên:

thuộc về nước Đức

Ý nghĩa của tên:

Diminutive của William, của người Đức, "sẽ", và mũ bảo hiểm, "mũ bảo hiểm". William là phiên bản tiếng Anh của tiếng Pháp Guillaume. Sinh nhật của anh ấy: ngày 10 tháng 1.

Tìm tên

 • Một
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • tôi
 • J
 • K
 • các
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Tên hàng đầu

Tên hoàng gia

Tên cấm trên thế giới

Tên khác theo chủ đề>