Đầu tiên

Tên Wennie - Ý nghĩa của tên


Nguồn gốc của tên:

thuộc về nước Đức

Ý nghĩa của tên:

Diminutive của Werner, "warin", người bảo vệ và "hari" của Đức, quân đội. Thánh Werner, một người trồng nho trên bờ sông Rhine, đã bị người Do Thái giết chết vào năm 1287. Ông được thờ phụng ở vùng đất Mũi. Sinh nhật của anh: 19 tháng 4.

Tìm tên

 • Một
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • tôi
 • J
 • K
 • các
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Tên hàng đầu

Tên hoàng gia

Tên cấm trên thế giới

Tên khác theo chủ đề>