Đầu tiên

Tên Vicenzo - Ý nghĩa của nguồn gốc


Nguồn gốc của tên:

Ý

Ý nghĩa của tên:

Bắt nguồn từ Vincent, từ vincens Latin, quá khứ phân từ của động từ vincere, "để chinh phục". Khiêm tốn và từ thiện, Saint Vincent de Paul thành lập trong số những người khác của hội Con gái Bác ái. Ông mất năm 1660. Sinh nhật của ông: 27 tháng 9.

Tìm tên

 • Một
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • tôi
 • J
 • K
 • các
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Tên hàng đầu

Tên hoàng gia

Tên cấm trên thế giới

Tên khác theo chủ đề>