Đầu tiên

Tên Tristana - Ý nghĩa của tên


Nguồn gốc của tên:

Celts

Ý nghĩa của tên:

Bắt nguồn từ Tristan, bản thân anh từ những cái tên Celtic cũ như Drustan, Celtic drest, "tumult". Saint Tristan là một tu sĩ Breton của thế kỷ thứ năm. Sinh nhật của anh ấy: ngày 12 tháng 11.

Tìm tên

 • Một
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • tôi
 • J
 • K
 • các
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Tên hàng đầu

Tên hoàng gia

Tên cấm trên thế giới

Tên khác theo chủ đề>