Mang thai

Tên Provencal: Aubin


Tên Provencal: Aubin

Dérivé'Alban, Aubin là một cái tên được xếp hạng ở Provence. Nó đến từ tiếng Latin albus, "trắng".
Sinh nhật anh:Ngày 1 tháng 3