Mang thai

Tên Provencal: Alaïs

Tên Provencal: Alaïs


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Tên Provencal: Alaïs

Phiên bản Adelaide Provence! Tiếng Đức adal, "quý phái", và Heit, "Cấp bậc, dòng dõi", từ lâu, Adelaide đã được dành cho các công chúa của lục địa châu Âu. Alais, anh ấy, sẽ đi như một chiếc găng tay cho công chúa nhỏ của bạn.
Bữa tiệc của anh ấy : Ngày 16 tháng 12.