Mang thai

Tên tiếng Ý: Ornella

Tên tiếng Ý: Ornella


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Tên tiếng Ý: Ornella

Có nguồn gốc từ Ý, đây là một tên bằng vàng, vì nó xuất phát từ tiếng Latin Aurum, trong đó chỉ định kim loại quý này. Sinh nhật của anh ấy: ngày 18 tháng 8 tại nhà và ngày 9 tháng 11 tại Ý.