Mang thai

Tên người sành ăn: Amandine


Tên người sành ăn: Amandine

Amandine

Từ tiếng Latin amandus, có nghĩa là tình yêu, người nên được yêu, một cái tên ngọt ngào như bánh cupcake hạnh nhân ngọt ngào mang nó. Sinh nhật anh: 9/7.