Mang thai

Tên hoa: Anthéa

Tên hoa: Anthéa


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Tên hoa: Anthéa

Anthea

Đây là một tên gốc có nghĩa là "hoa" trong tiếng Hy Lạp. Và nếu đó là một cậu bé, tại sao không chọn phiên bản nam của anh ấy, Anteo. Để chào mừng ngày 5 tháng 10 với Fleur.