Mang thai

Tên đầu tiên của các nhà phát minh: Albert


Tên đầu tiên của các nhà phát minh: Albert

Dây đồng hồ

Bạn nói thiên tài? Tập trung vào Albert Einstein, lý thuyết của ông về thuyết tương đối và phương trình nổi tiếng E = mc2 vào năm 1905. Bạn sẽ phải gặp gỡ với người đứng đầu nhà nghiên cứu trong tương lai của bạn ...

Tên retro, Albert xuất phát từ các thuật ngữ tiếng Đức ADAL, "quý phái", và Berht, "rực rỡ". Sinh nhật của anh: 15/11.