Mang thai

Tên đầu tiên trong Kinh Thánh: Gabriel

Tên đầu tiên trong Kinh Thánh: Gabriel


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Từ tiếng Do Thái "gavar", sức mạnh và "El", Chúa, Gabriel dịch là "Chúa là sức mạnh của tôi". Chính nhờ thiên thần Gabriel (Jibril trong tiếng Ả Rập) mà Koran đã được tiết lộ cho Muhammad và chính anh ta, trong Tin Mừng, người đã tuyên bố với Đức Trinh Nữ Maria rằng cô sẽ là mẹ của Đấng Thiên Sai. Sinh nhật của anh: 29 tháng 9.

Từ tiếng Do Thái "gavar", sức mạnh và "El", Chúa, Gabriel dịch là "Chúa là sức mạnh của tôi".
Chính nhờ thiên thần Gabriel (Jibril trong tiếng Ả Rập) mà Koran đã được tiết lộ cho Muhammad và chính anh ta, trong Tin Mừng, người đã tuyên bố với Đức Trinh Nữ Maria rằng cô sẽ là mẹ của Đấng Thiên Sai.
Sinh nhật của anh: 29 tháng 9.

Thêm thông tin về tên đầu tiên Gabriel