Mang thai

Tên tiếng Basque: Pantxoa


Tên tiếng Basque: Pantxoa

Bắt nguồn từ Patxi, hình thức xứ Basque của tên đầu tiên là François, Pantxoa đến từ tiếng Đức Franck có nghĩa là dũng cảm. Để chào mừng ngày 4 tháng 10 cho Thánh Phanxicô Assisi hoặc ngày 24 tháng 1 cho Thánh Phanxicô de Sales.