Mang thai

Tên tiếng Basque: Eneko


Tên tiếng Basque: Eneko

Tên nam này có lẽ bắt nguồn từ tên tiếng Basque cũ "Ennecus" có nghĩa là "với tôi". Một số người coi nó là một phiên bản của tên Ignace ... tùy thuộc vào bạn để xem ý nghĩa bạn thích.