Mang thai

Tên vật nuôi: Ursula


Tên vật nuôi: Ursula

Ursula

Ursula hoặc Orso, những chú gấu con ra ngoài với những cái tên này đều từ "ursus" Latin, gấu. Mặt rất retro của Ursule sẽ quyến rũ bạn có lẽ cho chiếc chăn của bạn ...Sinh nhật anh: Ngày 21 tháng 10