Mang thai

Tên: Mélissa


Tên: Mélissa

Cây tía tô

Từ "melissa" trong tiếng Hy Lạp, đây là con ong nhỏ. Đó là tên của một nữ thần, con gái của vua xứ Wales, Mellisso, người đã nuôi nấng Zeus, vua của các vị thần và cho anh ta ăn mật ong. Sinh nhật anh: Ngày 10 tháng 11.