Mang thai

Tên đầu tiên: Sói


Tên đầu tiên: Sói

Chó sói

Đừng sợ sói! Từ tiếng Latinlupus, sói, đây là một cái tên ngắn cũng ngọt ngào. Anh ấy là tiệc Ngày 29 tháng 7 cho một vị giám mục của thành Troyes, người đã chịu đựng cuộc xâm lăng của các chiến binh Attila và cứu thành phố bằng cách tự mình làm con tin. Saint Loup là ông chủ của các mục đồng., Hài hước không?