Mang thai

Tên đầu tiên: Leo


Tên đầu tiên: Leo

Leo

Vua của rừng rậm, nhưng cũng là những cái tên kể từ khi anh đứng đầu bảng xếp hạng 2016, đây là Leo! Từ tiếng Latin "leo", có nghĩa là sư tử, anh ta cũng che giấu một nhân vật go-getter thực sự. Cũng gầm lên với niềm vui với các dẫn xuất của mình Leon, Lenny, Lionel, Léonce, Leo.Sinh nhật anh: Ngày 10 tháng 11.

Thêm về Leo