Mang thai

Tên đầu tiên: Hermine

Tên đầu tiên: Hermine


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Tên đầu tiên: Hermine

Chức vị quan tòa

Muốn ngọt ngào? Từ mầmirmin, rất to lớn, mênh mông, hùng vĩ, cái tên Hermine gợi lên một con vật nhỏ với bộ lông đẹp, rất được đánh giá cao về thời gian của các vị vua. Dẫn xuất bên, Herminia, Erminia hoặc Herminie cũng là những ý tưởng về những cái tên đầy ngọt ngào.Sinh nhật anh:Ngày 9 tháng 7