Mang thai

Tên: Hayato


Tên: Hayato

Hayato

Bạn muốn một tên ban đầu cho loulou nhỏ của bạn? Từ "hayato" của Nhật Bản, có nghĩa là chim ưng, tên tiếng Nhật xinh đẹp này cũng là tên được đặt cho một người cổ đại ở Nhật Bản, đó là "chim ưng". Chắc chắn rằng kết thúc nhỏ của bạn sẽ tự bay rất nhanh! Không có bên nào biết, tùy bạn chọn bạn.