Mang thai

Tên đầu tiên: Arielle


Tên đầu tiên: Arielle

Arielle

Sư tử ... đó là ý nghĩa của Arielle trong tiếng Do Thái. Và đừng để bị đánh lừa bởi vẻ ngoài ngái ngủ của cô ấy ... cô gái nhỏ này sẽ có khí chất bốc lửa. Bữa tiệc của anh ấy : Ngày 1 tháng 10.