Đầu tiên

Tên Samy - Ý nghĩa và nguồn gốc

Tên Samy - Ý nghĩa và nguồn gốc


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Nguồn gốc của tên:

Anglo-Saxons, Tòa án

Ý nghĩa của tên:

Nhỏ bé của Samuel đến từ chmuel tiếng Do Thái, "tên của anh ấy là Thiên Chúa". Nhà tiên tri Samuel đã đứng đầu người dân Israel và chiến đấu chiến thắng chống lại người Philitin. Dưới áp lực của người dân, ông đã thiết lập hoàng gia vì lợi ích của Sau-lơ và Đa-vít. Sinh nhật của anh ấy: ngày 20 tháng 8.

Tìm tên

 • Một
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • tôi
 • J
 • K
 • các
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Tên hàng đầu

Tên hoàng gia

Tên cấm trên thế giới

Tên khác theo chủ đề>