Đầu tiên

Tên Mateo - Ý nghĩa của nguồn gốc


Nguồn gốc của tên:

Ý

Ý nghĩa của tên:

Xuất phát từ Mathéo. Từ tiếng Do Thái "mattahiah", có nghĩa là món quà của Chúa, ông là phiên bản tiếng Ý của Matthew. Thánh Matthew, người thu thuế của Galilê và là một trong mười hai sứ đồ, trung thành theo Chúa Giêsu, lưu ý những lời nói của ông với sự chính xác để sinh ra Tin Mừng đầu tiên. Sinh nhật của anh ấy: ngày 21 tháng 9.

Tìm tên

 • Một
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • tôi
 • J
 • K
 • các
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Tên hàng đầu

Tên hoàng gia

Tên cấm trên thế giới

Tên khác theo chủ đề>