Đầu tiên

Phát âm Héméra - Ý nghĩa của nguồn gốc

Phát âm Héméra - Ý nghĩa của nguồn gốc


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Nguồn gốc của tên:

Hy Lạp

Ý nghĩa của tên:

Từ tiếng Hy Lạp hêmérê, "ngày".
Trong thần thoại Hy Lạp, nó là đại diện của ánh sáng trần gian và là hiện thân của Ngày. Cô là một trong những vị thần nguyên thủy với Bóng tối, Thời gian, Tình yêu và Đêm.

Tìm tên

 • Một
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • tôi
 • J
 • K
 • các
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Tên hàng đầu

Tên hoàng gia

Tên cấm trên thế giới

Tên khác theo chủ đề>