Đầu tiên

Ý nghĩa của Maïalen - Nguồn gốc và tên


Nguồn gốc của tên:

Basques

Ý nghĩa của tên:

Hình thức cơ bản của tên Madeleine, của tiếng Do Thái, có nghĩa là tháp hoặc tiếng Do Thái Magdala, tên của một ngôi làng của Palestine. Một cô gái điếm ăn năn và môn đệ trung thành của Chúa Kitô, Mary Magdalene (Mary Magdalene) đang ở trong Tin Mừng theo thánh Luca, người đầu tiên đã nhìn thấy Chúa Kitô sau khi phục sinh. Sinh nhật của anh: 22/7.

Tìm tên

 • Một
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • tôi
 • J
 • K
 • các
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Tên hàng đầu

Tên hoàng gia

Tên cấm trên thế giới

Tên khác theo chủ đề>